Brassens en créole

Outre le disque de Sam Alpha ("Sam Alpha chante Brassens en créole") dans lequel sont données plusieurs grandes chansons de Brassens ("Les amoureux des bancs publics", "Chanson pour l'Auvergnat", "Les copains d'abord", etc.) en créole des Petites Antilles, Bertrand et Didier de Robillard ont publié en 1996 un petit recueil, Sité Blouz, comportant la traduction en créole mauricien de textes de chansons françaises. On y retrouve Brassens, avec "Celui qui a mal tourné", "Le parapluie", "Je suis un voyou"...

On pourra comparer ci-dessous la version martiniquaise (fond jaune) et la version mauricienne (fond orange) du Parapluie, cette chanson bien connue :

Le parapluie
ParapliZistwar parasol
An grin té dri asou redoutLapli krazé lor gransimé
I té an bay san parapliInn mamzel mars san parasol
Man té ni yonn volé an woutMo ti-éna inn mo ti'ne kokin
E pétèt menm kay an zanmiEk inn kamwad granmatin-mem
Man vansé boy près a la kousMo'ne dégazé pou sékour li
Pou mwen té bay tibwen labriMo'ne dir li vine kasyer kot mwa
Chivé-y té ja bwè dlo kon mousAn mem tan li souy so figir
I pa fè pwèl sak pou-y di wi.Li'ne aksepté ek inn sourir

An ti kwen parapliInn ti kwin parasol
Pou an kwen paradiKont inn kwin paradi
Si an non té fèt pou-y sé anjLi ti fer mwa mazine inn anz
An ti kwen paradiInn ti kwin paradi
Pou an kwen parapliKont inn kwin parasol
Es ti ni pli bel chanjMo pa ti pé perdi
jodi ?Naryin

Mizik dlo a si-y pa té zoukLer pé alé, léker pé fone
Té dous an lè parapli nouNou dé pé tane lapli santé
Padon Bigin, padon mazoukDélo lésyel pé gazouyé
Sent Sésil dwèt té a jounouLao fétaz mo parasol
Kan ta pou mwen lan nuit kon jouMo ti-a kontan inn vré déliz
Man té anvi la pli tonbéKi pa aret tonbé zamé
Pou té gadé-y près jou a jouMo ti-a kapav gard li kot mwa
E fè Noé rété bouch bé.Pou karant zour, pou karant nuit

Mé dépi sièk tan pé movéMem dan loraz, tou bane simé
Chimen toujou trouvé péyiFini kikpar dan inn péi
Lè man wè sièl baré lalvéPou li'ne fini kot lorizon
Man tè ja sav sa té finiKi'ne met balisaz lor mo rev
Fo-y té pati rantré tou sèlLi'ne oblizé kit mwa la-mem
Nou pa té pé alé pli lwenApré ki li'ne dir mwa mersi
E man gadé-y ka fonn kon sèlE mo'ne trouv li pé raptisé
San menm jété zyé an lè mwen.Pli li alé li bliyé mwa
Traduction en françaisTraduction en français

N.B. Nous avons respecté l'orthographe des auteurs.

Exercices

On comparera ces textes avec le texte original de Brassens

On pourra se reporter aux remarques sur "créole et traduction".