Kréyòl toujou édé mwen fè lékòl

(extraits d'une interview de Katrin René-St-Eloi, certifiée de créole, extraits de Sept-Magazine n° 1202, 25 juillet 2002)

"An ka ansényé fransé dèpi on dizenn lanné. An koumansé travay an Giyan. Aba-la an té ka fè léson ba timoun adan lang natirèl ayo, adan kréyòl. Lè an vin Gwadloup an toujou travay èvè timoun ki pa ka rivé suiv adan lékòl. E kréyòl toujou sèvi mwen onlo.

[...] nou ka fè téyat an kréyòl, kont an kréyòl, é ou ka santi sé timoun la ka viv adan lang ayo. Yo kontan. Tala la rakonté jan papa'y ka tchouyé kochon, on dòt kijan gran manman-y mò é jan yo fè véyé'ay.... Nou ka travay on lo asi kilti an nou, mès é labitid an nou, valè an nou...

Gwadloupéyen pa té ni chans. Sa ki édé mwen sé pratik pédagojik an tini dèpi nanni nannan. Sa sèvi mwen onlo prinsipalman pou pasé loral la. E pou lékri, lè an rousouvwè nòt an mwen, an vwè an té pran on bèl davans. An ka pansé sé sa ki pénalizé kandida ki téni yenki on lisans an lang é kilti kréyòl, yo pa téni èspéryans a CAPES, yo pa téni pratik pédagojik nonplis, é yo pa ni tan té trapé pon fowmasyon pou préparé konkouw la. Erèzdibonnè an té ja travay kréyòl adan lékòl èvè timoun. An ka priédyé pou lanné prochenn yo mété on préparasyon an plas."