Complétez la phrase suivante en créole guadeloupéen aux emplacements requis

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
- Sé timoun-la ! zò sanblé alantou moin kon kouliwou on fè-blan. Ka zò vlé an rakonté zòt ?
- Rakonté-nou listoua Konpè Lapin.
On jou, Konpè Lapin, ki té ja malin malin a-y, trouvé i té asé malin. Alos i pran on gran léchèl, e i monté klik klik klik klik klik... : i alé trouvé Bondyé. I di : "Bondyé, ou mété-moin latè, an pu kouyon ku pèrsòne ; an té vlé ou ban-moin tiboin lèspri."
Lapin tonbé douvan on gran pyé-koko : on pyé-koko èspanyol, e ki té plin makak. I di : "Gay makak-la : oui, zò lèd... ! Ka zòt ka santi !"
Rivé douvan kaz Konpè Zanba, Konpè Lapin vwè on ti pyé-gonbo douvan pòt-la, i kuéy on gonbo, i fè on ti dlo-gonbo, é simé douvan pòt Konpè Zanba, é i pran mandoline--y, é i komansé joué. Konpè Zanba ki té atab, ka manjé avè madam--y, tand muzik-la ; i di : "Aaa... ki bèl muzik è sa." I vansé tèt--y é i vouè sé Konpè Lapin ki té joué muzik-la.